Bolmängen har följande personalkategorier i tjänst:

 • Leg Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Behandlingsassistenter
 • Leg Arbetsterapeut
 • Alkohol- och drogterapeut
 • Konsultläkare
 • Psykiatriker
 • Psykolog
 • Kokerskor
 • Lokalvårdare
 • Vaktmästare
 • Administratör

Behandlande personal

 • Dag: 3 behandlingsassistenter och 2 sjuksköterskor
 • Kväll: 3 personal samt 1 sjuksköterska i beredskap
 • Helg: 5 personal samt 1 sjuksköterska i beredskap
 • Natt: 2 undersköterskor samt 1 sjuksköterska i beredskap
 • En sjuksköterska alltid i beredskap under icke kontorstid

Konsulter

 • Dr Pauline Warselius.
 • Psykiatriker Samuel Lindholm
 • Psykolog Ulf Clavell
 • Hårfrisörska vid behov
 • Fotvårdsspecialist vid behov

Övrigt

 • Munhälsovård antingen via Oral Care eller Folktandvården Sörmland