VÅRD PÅ DITT SÄTT

Vår personal

Personalgruppen består av behandlingsassistenter (undersköterskor) och sjuksköterskor. Vi arbetar med hög personaltäthet och det finns alltid personal tillgänglig för den boende. Vi har sedan flera år tillbaka arbetat med lågaffektivt bemötande. Stabil personalgrupp med lång erfarenhet av psykiatri.

Bemanning må-fr: fem personal dagtid, tre personal kvällstid, en personal vaken nattetid.
Bemanning under helgen: tre personal dagtid och kvällstid samt en vaken natt.
Bemanningen justeras kontinuerligt beroende på vårdtyngd.
Det finns beredskapssjuksköterska att tillgå dygnet runt.
Legitimerad psykolog kommer en till två gånger/vecka. Handleder personal samt har samtalsstöd med de boende.
Psykiatriker med patientansvar kommer till boendet kontinuerligt.